Waarom niemand extra!?

Vandag heb ik een vergadrering met het merkenbureau en ik heb me eigenlijk totaal hier nog niet op voorbereid. Ze zouden in de vroege namiddag komen en ik moet eerst deze opdracht nog afwerken vooralleer ik aan de vorbereidingen kan beginnen voor wanneer het merkenbureau hier zal zijn. Ik voel het al, een middaglunch zal er vandaag nog amaar eens niet in zitten voor mij. waarom nemt de baas niemand extra aan!